Waarom uittreden uit het publieke bestel?

Premiebetaling.
U betaalt geen gedifferentieerde premie aan het UWV, maar een (vooraf vastgestelde) premie aan de verzekeraar. Deze premie is vaak lager dan de gedifferentieerde WGA bij het UWV.

Het Centraal Planbureau heeft geschat dat 30 % van de bedrijven vanaf 1 januari 2007 is uitgetreden. Dit zijn vooral kleinere bedrijven (loonsom tot € 747.500,-- 2011) zonder zieke werknemers die bij de private verzekeraar voordeliger uit zijn. Conform het solidariteitsprincipe van het UWV worden de kosten van zieke werknemers omgeslagen over de resterende werkgevers, met een premieverhoging voor de achterblijvers tot gevolg.

De politiek streeft ernaar alle bedrijven uit te laten treden uit het publieke bestel. Hierdoor wordt elk bedrijf, ongeacht of ze zieke medewerkers hebben, automatisch eigenrisicodrager voor de WGA en zal zich bij een private verzekeraar moeten verzekeren. Een verzekeraar biedt u een vaste premie voor de gekozen contractsduur. Hierdoor weet u waar u aan toe bent de komende jaren en bent u onafhankelijk van de kosten die het UWV maakt.

Geen boete.
Door uittreding uit het publieke bestel voorkomt u een verhoging van uw verzekeringspremie. Eén WGA instromer heeft bij het UWV een premieboete van ongeveer 3 of 4 maal de gemiddelde landelijke premie tot gevolg.

Flexibiliteit.
Bij schade (instroom WGA) is een verzekeraar meer flexibel. U kunt de verzekering per contractvervaldatum vrij oversluiten naar een andere verzekeraar. Het uitlooprisico blijft gedekt bij de oude verzekeraar en zal niet in de risicobeoordeling van de nieuwe verzekeraar worden meegenomen. Bij het UWV wordt in de komende 10 jaar de instroom in de gedifferentieerde premie verrekend.

Eigen regie.
Een werkgever die eigenrisicodrager wordt, neemt zelf, onafhankelijk van het UWV, de regie van de verzuimbegeleiding en re-integratie in eigen hand.

Betere resultaten.
Werkgevers die eigenrisicodrager zijn halen, mede dankzij de ondersteuning die verzekeraars bieden, vaak betere resultaten bij re-integratietrajecten. Naast een kostenreductie van het traject heeft dit ook gunstige gevolgen voor de premievaststelling in de toekomst.

Werkgeverslasten.
Een verzekeraar biedt vaak de mogelijkheid (net als het UWV) werkgeverslasten mee te verzekeren. Indien meerdere verzekeringen bij één verzekeraar zijn ondergebracht, kan het pakket aan verzekeringen extra korting opleveren.