Onze ondersteuning bij Eigenrisicodragerschap WGA

Onze Registeradviseurs verzuim- en inkomensmanagement bieden u een uitgebreide analyse, risico-inventarisatie en een verzuimscan. Een uitgebreide analyse en risico-inventarisatie geeft u inzicht in de mogelijkheden, aanbieders en prijsstelling in de verzekeringsmarkt.

Waarom de keuze eigenrisicodragerschap WGA onderbouwen door middel van een gedegen onderzoek?

Het wel of niet privaat verzekeren is een ingewikkelde afweging van kosten, baten en risico’s. De werkgever blijft immers 10 jaar lang verantwoordelijk voor het inkomen en de re-integratie van (ex-) werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken tijdens hun dienstverband (onbepaalde tijd). Een behoorlijk risico dat goed moet worden gedekt. De ondersteuning van de verzekeraar in traject van re-integratie is van zeer groot belang. Voorwaarden, looptijd en dekking van de private verzekeringen verschillen onderling sterk.

Daarnaast is de correcte inrichting en opvolging van het verzuimbeleid/-management essentieel voor het invullen van de verplichtingen volgend uit het eigenrisicodragerschap voor de WGA.

De methode van onderzoek richt zich op het vinden van antwoorden op vragen als:
  • welke dossiers langdurig arbeidsongeschikten zijn van invloed op het inlooprisico;
  • welke dossiers langdurig arbeidsongeschikten zijn reparabel zodat het inlooprisico wordt beperkt;
  • wat zijn de mogelijke oplossingen om deze dossierreparaties te realiseren;
  • op welke wijze is het verzuim- en re-integratiebeleid ingericht en welke ondersteuning ontvangt u hierbij van externe partijen (arbodienstverlener, bedrijfsarts etc.);
  • hou verhoudt de private premie zich ten opzichte van de publieke premie van het UWV;
  • welke risico-financieringsoplossing sluit aan bij het beleid van de werkgever.

Omdat door de analyse de WGA schade direct tastbaar wordt welke schade het UWV de werkgever in rekening brengt draagt het eigenrisicodragerschap WGA bij aan een grotere financiële bewustwording bij leidinggevenden en HR adviseurs. Sluitende voorwaarde is wel dat uw organisatie op de juiste manier omgaat met het eigenrisicodragerschap WGA.
Gezamenlijk onderzoek en evaluatie van de dossiers met de afdeling HRM en casemanager maken absoluut deel uit van onze analyse.

Met onze uitgebreide maatwerkadvisering kunt u een gewogen onderbouwde keuze maken wel of niet eigenrisicodrager te worden.

Natuurlijk zijn wij graag bereid om u bij uw keuze te helpen met een advies op maat.