Privacy

www.wgaincontrol.nl Is een internetfaciliteit van Raetsheren van Orden B.V. Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt voor marketing- en servicedoeleinden. We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt. De email adressen worden door ons gebruikt voor marketing- en servicedoeleinden. Deze toestemming is altijd weer in te trekken door dit aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden door middel van een rechtstreeks link. Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u opmerkingen heeft over het gebruik door ons van uw gegevens dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. U heeft op verzoek de mogelijkheid om de door ons van u opgeslagen informatie in te zien en te corrigeren. Klanten zijn verplicht om adreswijzigingen door te geven aan www.wgaincontrol.nl. Zolang deze wijziging niet wordt doorgegeven wordt u geacht op het laatst bekende adres te verblijven. Voor schade ontstaan uit het niet (tijdig) doorgeven van adreswijzigingen wordt door www.wgaincontrol.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.