Bezwaar beschikking WGA

Uit onderzoek blijkt dat er bij het berekenen van de premie door het UWV vaak fouten worden gemaakt. De Belastingdienst neemt de gegevens van het UWV één op één over, waardoor er geen controle is op de juistheid van de beschikking.

Waar zitten vaak fouten?
Het UWV berekent de premie op basis van instroom in WAO/WGA uit het verleden. Deze cijfers kloppen vaak niet. De specificatie moet hier duidelijkheid in brengen. Onze specialisten weten hoe u deze lijst kunt analyseren en de fouten eruit kunt halen. Het gaat hierbij om bedragen die op kunnen lopen tot wel vele tienduizenden euro’s.

Wat kunnen wij voor u doen?
Onze specialisten onderzoeken graag voor u de mogelijkheden om deze fouten te herstellen en op basis van de werkelijke gegevens de premie opnieuw te laten berekenen. Wanneer er sprake is van een grote loonsom, kan een aanpassing in de premie u al snel duizenden euro’s tot zelfs tonnen voordeel opleveren. Tegelijkertijd onderzoeken we ook de mogelijkheden om met terugwerkende kracht de beschikking gedifferentieerde WGA premie van de 3 voorliggende jaren opnieuw vast te stellen.

Wat hebben wij nodig?
1. Een ingevulde en ondertekende (door tekeningbevoegde) machtiging voorzien van het onderhavige loonheffingsnummer zodat de bezwaarprocedure voor u kan worden opgestart. De machtiging dient in verband met de postvertraging en de feestdagen uiterlijk 24 december via post, fax of e-mail bij ons binnen te zijn. Er kan bezwaar worden gemaakt tot ca. 5 januari. Een voorbeeld machtiging hebben wij voor u beschikbaar.

2. U stuurt ons (indien in uw administratie aanwezig) tevens een kopie van de beschikking gedifferentieerde WAO/WGA premienota’s UWV/Belastingdienst over het komende heffingsjaar en de voorliggende heffingsjaar, inclusief de lijst van personen met de aan uw bedrijf toegerekende WAO/WGA schadelast. Deze gegevens mogen ook na 5 januari worden aangeleverd en kunnen wij desgewenst voor u opvragen bij het UWV.

Hoe verloopt het verdere onderzoek?
Onze specialisten analyseren samen met u de premienota’s en starten met de correctieverzoeken, indien fouten in uw nadeel worden geconstateerd. De Belastingdienst geeft een beschikking af, die daarna tot een correcte nota en teruggave van de teveel betaalde premies zal leiden. Indien inzage in personeelsgegevens noodzakelijk mocht zijn, wordt dit gedaan door een arts en/of arbeidsdeskundige die gebonden is aan het medisch beroepsgeheim.

Deze activiteit wordt u geleverd op basis van no-cure no-pay. Vooraf worden uiteraard duidelijke afspraken gemaakt.

Wij nemen na ontvangst van de ondertekende machtiging zo spoedig mogelijk contact met u op. Op verzoek leveren wij u graag referenties van bedrijven waar wij eerder met succes bezwaar hebben gemaakt tegen de premienota.

Graag zijn wij bereid u nader te informeren en/of concrete afspraken te maken over dit traject. Neem gerust contact op met de afdeling Employee Benefits, telefoonnummer 072-5414151 of per e-mail eb@raetsheren.nl.