Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de meeste gestelde vragen en hun antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Stel u vraag dan via het contactformulier op de site, of bel ons op nummer 072-5414151. Klik hier voor het contactformulier.

We zullen u dan zo snel mogelijk antwoorden.

 1. Waar vind ik informatie over het eigen risico dragen van het UWV?
 1. Voor welke uitkering wordt u eigenrisicodrager?
 1. Over welk loon wordt de WGA-ER premie berekend?
 1. Wat is precies het vangnet van het UWV
 1. Wat gebeurt er wanneer een werkgever eigenrisicodrager voor de WGA wil worden en een werknemer heeft die al jaren in de WAO zit?
 1. Wat biedt de verzekeraar precies aan re-integratie aan bij een WGA eigenriscodrager?
 1. Werkgeverslasten, zijn die meeverzekerd bij de WGA eigenriscodrager verzekering?
 1. Wordt indexering toegepast op de WGA eigenriscodrager verzekering?
 1. Hoe zit het met de WIA-premies 2012 van het UWV?
 1. Wanneer er een WGA eigenrisicodragersverzekering wordt afgesloten, mogen de akkoordverklaring en dergelijke via de fax verstuurd worden?
 1. Voor welke duur draag ik het risico voor de WGA?
 1. Welke WGA-uitkering betaal ik als werkgever?
 1. Wie vallen er niet onder de WGA?
 1. Hoe verloopt de betaling van de WGA-uitkering?
 1. Mag ik de WGA-premie op werknemers verhalen?
 1. Per wanneer kan ik eigenrisicodrager worden?
 1. Kan ik uittreden als ik een werknemer heb die al drie jaar in de WAO zit?
 1. Ik heb een werknemer in dienst die voor de helft een WGA uitkering heeft. Kan ik een WGA eigenrisicodragersverzekering sluiten?
 1. Ik wil mijn WGA Eigenrisicodragersverzekering royeren, maar er is een werknemer ziek. Is er dekking voor deze werknemer?
 1. Zijn er extra kosten verbonden aan het privaat verzekeren van het eigen risico?
 1. 21. Wanneer wij de beschikking WGA gedifferentieerde premie (ca. eind november van ieder jaar voor het toekomende heffingsjaar) van de Belastingdienst ontvangen. Moeten wij deze controleren en hoe doen wij dat?
 1. Wat wordt verstaan onder het inlooprisico?
 1. Hoe kan het inlooprisico (toch) worden gefinancierd?
 1. Wat wordt verstaan onder het uitlooprisico?
 1. Wie bepaalt het recht op een uitkering?
 1. Wie is verantwoordelijk voor de re-integratie
 1. Wat gebeurt er met mijn status als eigenrisicodrager als mijn rechtsvorm verandert?
 1. Wat is een zelfstandig bestuursorgaan?
 1. Welke rol heeft de OR?