Voorbeeld 2: een groot bedrijf

 • Een bedrijf met 40 werknemers
 • Met een premieloon van € 1.200.000 (2009) € 1.200.000 (2010)
 • Actief in de zakelijke dienstverlening
Omdat het bedrijf geen werknemers heeft die onder de WGA vallen, betaalt het bedrijf in eerste instantie een minimale gedifferentieerde premie van 0,13% over het premieloon.

Stel een van de werknemers wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikt in 2010 en ontvangt een uitkering van € 20.000.

De nieuwe gedifferentieerde premie wordt dan als volgt berekend:Gedifferentieerde premie = rekenpremie +/- opslag of korting

 • De rekenprDe rekenpremie is een wettelijk vastgesteld premiepercentage van 0,55% <
 • De opslag of korting wordt berekend met behulp van de volgende formule: Opslag/korting = correctiefactor x (het werkgeversrisico – het gemiddelde risico)
 • De correctiefactDe correctiefactor is wettelijk vastgesteld op 1,96
 • Het werkgeversrisico is een percentage dat berekend wordt door de totale WGA-uitkeringslasten van de werkgever te delen door het premieloon x 100%. In dit geval dus: (20.000/ 1.200.000) x 100% = 1,6%
 • Het gemiddelde risico is een wettelijk vastgesteld percentage van 0,22%
 • De opslag bedraagt dus 1,96 x (1,6 - 0,22) = 2,622%
 • De gedifferentieerde premie = rekenpremie +/- opslag of korting = 0,55% + 2,622% = 3,172%
 • De wettelijk vastgestelde maximale gedifferentieerde premie voor een grote werkgever bedraagt 2,12%.
  De werkgever betaalt daardoor ‘slechts’ deze maximumpremie van 2,12%.
De werkgever

 • betaalt in 2011
 • betaalt in 2012*
 • dit is een lastenstijging van
: 0,07% van de loonsom
: 2,12% van de loonsom
:
= €
=

840,00
25.440,00
24.600,00

*Zonder WGA instroom in 2012 zou de premie € 1.540,00 bedragen (0,13% van het premieloon)

Wanneer deze werkgever een WGA-Eigen Risicoverzekering bij een verzekeraar had afgesloten, dan is hij verzekerd van:


 • pro-actieve ondersteuning bij het beperken van WGA-instroom
 • drie jaar lang een gegarandeerde premie van bijvoorbeeld 0,30% per jaar oftewel € 3.600
 • een besparing van ruim € 21.840 per jaar
Advies nodig?
Wij kunnen u ondersteunen en helpen met een inventarisatie, analyse, rapportage en advies. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 072-541 41 51 of via eb@raetsheren.nl