Voorbeeld 1: een klein bedrijf

 • Een bedrijf met 10 werknemers
 • Met een premieloon van € 275.000 (2009) en € 275.000 (2010)
 • Actief in de detailhandel
Omdat het bedrijf geen werknemers heeft die onder de WGA vallen, betaalt het bedrijf de minimale gedifferentieerde premie in 2012: 0,48% (€ 1.320,00) over het premieloon.

Stel een van de werknemers wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikt en ontvangt in 2010 een WGA uitkering van €16.500.

De nieuwe gedifferentieerde premie wordt dan als volgt berekend:
Gedifferentieerde premie = rekenpremie +/- opslag of korting

 • De rekenpremie is een wettelijk vastgesteld premiepercentage van 0,55% <
 • De opslag of korting wordt berekend met behulp van de volgende formule:
  Opslag/korting = correctiefactor x (het werkgeversrisico – het gemiddelde risico)
 • De correctiefactor is wettelijk vastgesteld op 1,90
 • Het werkgeversrisico is een percentage dat berekend wordt door de totale WGA-uitkeringslasten van de werkgever te delen door het premieloon x 100%. In dit geval dus: (16.500/ 275.000) x 100% = 6%
 • Het gemiddelde risico is een wettelijk vastgesteld percentage van 0,22%
 • De opslag bedraagt dus 1,90 x (6 - 0,22) = 10,982%
 • De gedifferentieerde premie = rekenpremie +/- opslag of korting = 0,55% + 10,982% = 11,532%
 • De berekende gedifferentieerde premie van 11,532% is hoger dan de wettelijk vastgestelde maximale gedifferentieerde premie van 1,59%. De werkgever betaalt daardoor ‘slechts’ deze maximumpremie van 1,59%.
De werkgever

 • betaalt in 2011
 • betaalt in 2012*
 • dit is een lastenstijging van
: 0,59% van de loonsom
: 1,59% van de loonsom
:
= €
=

1.540,00
4.372,50
2.832,50

*zonder WGA instroom in 2012 zou de premie € 1.320,00 bedragen (0,48% van het premieloon)

Wanneer deze werkgever een WGA-Eigen Risicoverzekering bij een verzekeraar had afgesloten, dan is hij verzekerd van:

 • pro-actieve ondersteuning bij het beperken van WGA-instroom;
 • drie jaar lang een gegarandeerde premie van bijvoorbeeld 0,30% per jaar oftewel € 825;
 • een besparing van ruim € 3.547,50 per jaar.
Advies nodig?
Wij kunnen u ondersteunen en helpen met een inventarisatie, analyse, rapportage en advies. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 072-541 41 51 of via eb@raetsheren.nl