Bereken uw voordeel

Premieberekening WGA eigenrisicodragerschap

Heeft u (ex-)werknemers die gedurende langere tijd ziek zijn en waarvan de verwachting is dat dit langer gaat duren dan tenminste een half jaar of dat ze in de WGA terecht zullen uitkomen of op dit moment al aanspraak maken op een WGA-uitkering?

Werkgevers kunnen de overweging maken, om ondanks instroom en/ of langdurig zieken toch eigenrisicodrager te worden. Hiervoor dient eerst een nauwkeurige WGA-scan (risicoanalyse) te worden gemaakt met daarbij een uitwerking van verschillende scenario’s (zoals berekening van totale schadelast en stijging van de gedifferentieerde premie in verhouding tot de verzekeringspremie en eigen behoud en de kans dat een langdurig zieke ook daadwerkelijk onder de WGA valt). Wenst u dan nader specialistisch advies dan kunnen wij daar uiteraard in voorzien.

Kies dan voor Ja en vul bij de volgende stap het contactformulier in. Een offerte op maat zal dan in samenspraak met u door ons worden opgesteld.