Samenwerking_Raetsheren_169_02

Claim online uw besparing: wordt eigenrisicodrager WGA!

Als werkgever heeft u de keuze om voor de uitvoering van de WGA eigenrisicodrager te worden of verzekerd te blijven bij het UWV. Inmiddels zijn ca. 90.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA.

Om eigenrisicodrager te worden zijn er twee mogelijkheden:
 • het risico onderbrengen bij een private verzekeraar.
 • het risico volledig zelf dragen met een borgstelling voor het faillissementsrisico.
Een borgstelling blijkt in de praktijk vrijwel onmogelijk.

Verzekerd blijven via het UWV kan u veel geld kosten. Kijk voor de premiepercentages 2012 op actuele bedragen UWV.

Een eerste indruk van de WGA parameters 2012:

Zoals verwacht gaat de minimale premie voor grote werkgevers (loonsom 2010 > € 755.000,00) omhoog van 0,07% naar 0,13%. Een stijging van bijna 100%. De maximale premie is verlaagd van 2,20% naar 2,12%.

De minimale premie van kleine werkgevers gaat omlaag van 0,56% naar 0,48%. Ook de maximale premie voor kleine werkgevers gaat omlaag van 1,65% naar 1,59%

Correctiefactor
 In tegenstelling tot de aankondiging van de staatssecretaris in april blijft de correctiefactor enorm hoog (1,9). Hierdoor blijven werkgevers bij het UWV verzekerd in 2012 bijna twee keer zoveel schade te betalen als er aan uitkering aan het bedrijf kan worden toegerekend. De premiedifferentiatieformule is wel aangepast. Er is sprake van maximum premies, maar binnen het publieke systeem blijft overeind; “de vervuiler betaalt achteraf meer dan zijn eigen schade”.

Redenen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA:
 • Voordelige premie met drie of 5 jaar premiegarantie, budgettaire zekerheid.
 • Verzekeraars hebben een direct financieel belang bij beperken van de schade. Het UWV niet.
 • Vergoeding van re-integratie-/interventiekosten in de 1e 104 weken door verzekeraars ter beperking van schade.
 • Het inlooprisico is een halfjaar gratis meeverzekerd (verschilt per verzekeraar).
 • Het uitlooprisico is meeverzekerd.
 • Professionele ondersteuning en advies bij re-integratie gedurende 12 jaar arbeidsongeschiktheid. Juridische ondersteuning bij verhaalszaken en geschillen.
 • U heeft zelf de regie in plaats van het UWV.
 • Het systeem van het UWV blaas zichzelf op als steeds meer “ goede” risico’s naar verzekeraars vertrekken.
WGA eigenrisicodrager worden is eenvoudig. Raetsheren van Orden B.V. verzorgt het gehele uittredingstraject: van aanvraag tot verzekering en garantieverklaring. U hoeft slechts twee formulieren in te vullen en aan ons retour te zenden.

Indien uw organisatie per 1 januari 2012 eigenrisicodrager WGA wenst te worden, begin dan direct met de inventarisatie, het opvragen van offertes en uw besluitvormingsprocedure.

Tijdpad.
 • U vult het formulier aanvraag eigenrisicodragerschap voor de WGA in en zorgt dat het formulier (desgewenst via Raetsheren van Orden) uiterlijk 1 oktober 2011 door de Belastingdienst is ontvangen. U stuurt ons een kopie van bovengenoemd formulier.
 • U vraagt zo spoedig mogelijk een voorstel aan via www.wgaincontrol.nl of rechtstreeks bij de afdeling Employee Benefits via telefoon of e-mail.
 • U ontvangt van ons een voorstel c.q. voorstellen en de uitslag van de WGA-scan.
 • U stuurt uw akkoord op het uitgebrachte voorstel retour.
 • Wij zorgen ervoor dat de garantieverklaring* van de verzekeraar op tijd aan de Belastingdienst wordt verzonden.
 • We zullen u de dekkingsbevestiging (en polis) zo snel mogelijk toezenden.

*De garantieverklaring hoeft niet te worden nagezonden door volledig publieke overheidsinstellingen.

Het gaat niet om de prijs alleen, veel belangrijker is de ondersteuning bij langdurige ziekte en instroom in de WGA. Via Raetsheren van Orden krijgt u zeer uitgebreide ondersteuning bij re-integratie. Raetsheren van Orden heeft een uitgebreid team van WGA-specialisten. Bovendien begeleiden wij u, wanneer uw organisatie uitstapt, gedurende het gehele verzekeringstraject als eigenrisicodrager WGA.

Voor meer informatie kunt u ons uiteraard bereiken via de afdeling Employee Benefits 072-541 41 51 of via eb@raetsheren.nl